ParaAlpin Oslo fikk 200 000 fra Akselfondet

Løypa er for alle!

Begrunnelse for tildeling

«Det er veldig viktig at det finnes lavterskeltilbud til de som har litt ekstra utfordringer – men som har lyst til å komme seg ut. Derfor er det så bra med det ParaAlpin Oslo gjør ... så løypa virkelig kan være for alle!»

Juni, 2017

Hvordan hadde Aksel Lund Svindal klart seg i løypa om han var blind?

Se hvordan det gikk da Aksel prøvde seg som blind ...

Du kan selv forestille deg det: Du står i toppen av utforbakken, kjenner skiene begynner å gli – og ser absolutt ingenting.

Skremmende, sant?

For mange blinde er dette hverdagen. Kanskje ikke å sette utfor en bratt bakke uten å se, men å klare å takle små og store utfordringer i hverdagen uten de samme forutsetningene som alle andre.

Hjelper alle ut i løypa

Som med alle andre idrettsutøvere, krever det mye stå-på-vilje og øving for å kunne hevde seg i øvelser som Paralympics.

Men av og til trengs det litt ekstra hjelp, og det er nettopp dette ParaAlpin Oslo arbeider med. Ved å tilby opplæring av ledsagere og gi utøverne instruksjon i bruk av heis og kjøring, ønsker de å tilby personer med funksjonsnedsettelser – ikke bare blinde – muligheten til å oppleve skiglede i bakken

For å bidra til dette, har Akselfondet valgt ut ParaAlpin Oslo som mottaker av 200 000 kroner i denne tildelingsrunden.

Overrekkelsen skjedde i Oslo Sommerpark på Tryvann, og i den anledning fikk Aksel Lund Svindal selv oppleve hvordan det er å komme seg gjennom en krevende løype uten å kunne se …

Ukentlig treningstilbud

– Om du ikke vet om du skal til høyre eller venstre eller forover eller bakover, hvor skal du begynne hen da?

Du trenger noen som forteller deg hva du møter, sier Aksel Lund Svindal etter å ha følt på kroppen hvor viktig det er med en ledsager når man ikke selv kan se,

Nettopp dette er formålet til ParaAlpin Oslo, som er et lavterskeltilbud i regi av Oslo skikrets.

De tildelte midlene vil bidra til å skape et ukentlig treningstilbud for syns- og bevegelseshemmede i Oslo Vinterpark, og målet er på sikt å kunne forankre tilbudet i klubber i Oslo og nærområdene.

I dag finnes det ikke et alpintilbud for bevegelseshemmede i Oslo – og ifølge Tove Andersen i Oslo Skikrets er det generelt sett heller ikke godt nok på landsbasis.

– Dette er et tilbud som mange savner. Oslo Skikrets ønsket derfor å etablere et bærekraftig tilbud, som også kan brukes som modell for resten av landet. Vi ønsker at det skal være like naturlig for funksjonshemmede å velge å kjøre i alpinbakken som for andre.

Sammen med det allerede etablerte funkissnowboard-tilbudet i Oslo Vinterpark, vil ParaAlpin ifølge Andersen kunne bidra til å skape et unikt miljø i Oslo – og forhåpentlig etterhvert også mange utenfor bygrensen.

De 200 000 kronene fra Akselfondet vil nå komme godt med til å tilrettelegge treninger sommer og vinter, gjennomføre helgesamlinger på snø, kurse nye ledsagere, samt gjøre det mulig å skaffe instruktører, trenere og utstyr til deltakerne.

Historien om Akselfondet

I 2007 vant Aksel Lund Svindal sitt aller første VM-gull. Det var en veldig spesiell opplevelse, nesten uvirkelig. Ingen hadde forventet at han skulle ta utforgullet, han var ikke blant favorittene.

I 2016 bestemte Aksel, sammen med Telenor, at denne medaljen skulle bli noe mer. De ble enige om å smelte den om og legge litt av gullet i hvert eneste SIM-kort fra Telenor, som symbol på det raskeste mobilnettet.

Samtidig ble det opprettet et felles fond der Aksel over tre år skal dele ut tre millioner kroner til ting han brenner for.

Fakta om Akselfondet

  • Akselfondet skal bidra til at flere får mulighet til å oppleve lek, ski- og idrettsglede på en trygg og god måte.
  • Mottakere kan være enkeltpersoner, grupper eller organisasjoner som gjennom sin innsats sørger for å inkludere flere i fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv eller som gjør en innsats dersom uhellet skulle være ute.
  • Det kan være små klubber eller enkeltpersoner som gjennom mindre beløp kan gjøre en stor forskjell for samfunnet eller sitt lokalmiljø.
  • Det er fondets initiativtager, Aksel Lund Svindal, som beslutter hvem som skal motta midler.
  • Totalt skal det deles ut tre millioner kroner over tre år, og det vil bli gjort mellom seks og åtte tildelinger i året.