250 000 til Naturskolen – og støtte til to andre gode tiltak

Begrunnelse for tildeling

«Det er veldig meningsfylt å kunne gi mitt bidrag til at flere får muligheter til fysisk aktivitet.»

– Svært mye blir forsterket ute i naturen, også ønsket om endring

Alle har rett til gode naturopplevelser – uansett hvem de er.

2018 startet ekstra godt for de tre gode formålene som til sammen mottok 355 000 kroner fra Akselfondet.

– Prosjektene viser at det er et stort udekket behov for å tilrettelegge for aktivitet for barn og unge. Det er veldig meningsfylt å kunne gi mitt bidrag til at flere får muligheter til fysisk aktivitet, sier Aksel Lund Svindal.

Naturopplevelser til ungdom

Den største tildelingen, på 250 000 kroner, gikk til Trygg av Natur. Trygg av natur er et ideelt foretak som kobler friluftsliv med ønsket om endring. Med base på Billingstad i Asker driver Trygg Natur et alternativt skoletilbud for ungdom kalt Naturskolen. Naturskolen handler om livsmestring og gjennomføres i form av 12 turer over 12 uker.

Naturskolen passer for alle som gjennom aktivitet, fellesskap og mestring i natur vil styrke egen evne til å håndtere utfordringer, stress og press i hverdagen. I begrunnelsen for tildelingen heter det blant annet at Naturskolen er helt i tråd med Akselfondet ønske om å inkludere flere i fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv.

– Vår målgruppe er ungdom som faller utenom, uansett årsak og bakgrunn, sier faglig leder i Trygg av natur Andreas Arnø. I oppstartsåret har skoler i Bærum og Oslo hatt nytte av tilbudet.

– Vi vet blant annet at seks av ti jenter i norsk skole uttrykker at de ofte eller svært ofte opplever negativt stress og press i hverdagen, og at tre av ti gutter uttrykker det samme. Over 40 000 barn er involvert i mobbekonflikter. Andre sliter kanskje med rus eller dårlige familieforhold, eller føler på stress knyttet til mestring, forventninger og «sekser-jaget», sier Arnø.

For mange kulminerer dette med at de rett og slett dropper ut av skolen og fritidsaktiviteter straks anledningen byr seg. Dette er en utvikling Arnø og hans to kollegaer Simen Skogli og Jørgen Moland ønsket å bremse da de stiftet Naturskolen.

– De elevene vi vil nå, er de som ønsker seg en endring – og det kan være hvem som helst. Ved å ta dem med ut i naturen, ser vi at det kan skje store endrings- og erfaringsopplevelser hos ungdommene, sier Arnø.

– Når de kommer ut i naturen blir de bevisst sansene sine. Gjennom opplevelser og samtaler kan de trekke paralleller til hverdagen sin, og begynne å visualisere hvordan de ønsker at den skal se ut. Svært mye blir forsterket ute i naturen, også ønsket om en endring.

Takket være tildelingen fra Akselfondet, kan Trygg av Natur nå videreutvikle Naturskolen.

– Vi ønsker blant annet å utdanne Trygg av Natur-veiledere rundt om i landet, slik at de kan drifte dette videre så det kan stå på egen bein, sier Arnø.

To andre gode prosjekter

Også to andre gode prosjekter får kjærkommen drahjelp fra Akselfondet i denne utdelingsrunden:

65 500 kroner til Sæbø Gard

Sæbø gard ligger på Stord og er et dag/aktivitetstilbud for personer med utviklingshemminger. Gården leder et arbeid for å bedre tilgangen til sjøen for alle, uansett funksjonsnivå. Midlene fra Akselfondet skal brukes til å bygge en tilkomstvei til kaien, slik at det blir lettere for alle å komme seg opp og ned i båt.

40 000 kroner til Geilomo Barnesykehus

Sykehuset ligger på Geilo og tar årlig imot 250 barn og ungdom mellom 6 og 16 år. Disse har forskjellige hjerte- og lungelidelser, allergi og eksem. Samt egne ungdomsgrupper for de mellom 16 og 18. Hovedfokuset gjennom de 4-5 uker lange oppholdene er fysisk aktivitet. Pengene skal brukes til nytt skiutstyr både langrenn og alpint.

Fakta om Akselfondet

  • Akselfondet skal bidra til at flere får mulighet til å oppleve lek, ski- og idrettsglede på en trygg og god måte
  • Mottakere kan være enkeltpersoner, grupper eller organisasjoner som gjennom sin innsats sørger for å inkludere flere i fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv eller som gjør en innsats dersom uhellet skulle være ute
  • Det kan være små klubber eller enkeltpersoner som gjennom mindre beløp kan gjøre en stor forskjell for samfunnet eller sitt lokalmiljø
  • Det er fondets initiativtager, Aksel Lund Svindal, som beslutter hvem som skal motta midler
  • Totalt skal det deles ut tre millioner kroner over tre år, og det vil bli gjort mellom seks og åtte tildelinger i året