Tildelinger

2018

Trygg av Natur

Prosjekt:Naturskolen

Beløp:250 000

Beskrivelse og begrunnelse

Med base på Billingstad i Asker driver Trygg Natur et alternativt skoletilbud for ungdom kalt Naturskolen. Naturskolen handler om livsmestring og gjennomføres i form av 12 turer over 12 uker. Naturskolen passer for alle som gjennom aktivitet, fellesskap og mestring i natur vil styrke egen evne til å håndtere utfordringer, stress og press i hverdagen. I begrunnelsen for tildelingen heter det blant annet at Naturskolen er helt i tråd med Akselfondet ønske om å inkludere flere i fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv.

Geilomo Barnesykehus

Prosjekt:Nytt skiutstyr til unge pasienter

Beløp:40 000

Beskrivelse og begrunnelse

Sykehuset ligger på Geilo og tar årlig imot 250 barn og ungdom mellom 6 og 16 år. Disse har forskjellige hjerte- og lungelidelser, allergi og eksem. Samt egne ungdomsgrupper for de mellom 16 og 18. Hovedfokuset gjennom de 4-5 uker lange oppholdene er fysisk aktivitet. Pengene skal brukes til nytt skiutstyr både langrenn og alpint.

Sæbø Gard

Prosjekt:Ny tilkomstvei til kai

Beløp:65 000

Beskrivelse og begrunnelse

Sæbø gard ligger på Stord og er et dag/aktivitetstilbud for personer med utviklingshemminger. Gården leder et arbeid for å bedre tilgangen til sjøen for alle, uansett funksjonsnivå. Midlene fra Akselfondet skal brukes til å bygge en tilkomstvei til kaien, slik at det blir lettere for alle å komme seg opp og ned i båt.

2017

ParaAlpin Oslo

Prosjekt:Lavterskel alpinttilbud for syns- og bevegelseshemmede både sittende og stående i Oslo Vinterpark.

Beløp:200 000

Beskrivelse og begrunnelse

Det er veldig viktig at det finnes lavterskeltilbud til de som har litt ekstra utfordringer – men som har lyst til å komme seg ut. Derfor er det så bra med det ParaAlpin Oslo gjør … så løypa virkelig kan være for alle!

Les mer

2016

Mastra Sjøspeidergruppe

Prosjekt:Mastra Sjøspeidergruppe - Ny lavo

Beløp:50 000

Beskrivelse og begrunnelse

Mastra Sjøspeidergruppe mottar midler for å kunne samarbeide med Mosterøy barneskole, Mosterøy SFO og Hafrsfjord vikingene til å sette opp en solid lafta gapahuk. Denne skal brukes av alle som hører til i området. Den skal være en plass for ly for SFO og skolebarn på tur – og kan til og med brukes til overnatting for speiderne når de skal på tur. Gapahuken vil være til glede for mange barn som tester ut friluftsliv i området.

Les mer

Flakstad skianlegg

Prosjekt:Flakstad skianlegg - utstyr

Beløp:25 000

Beskrivelse og begrunnelse

Dette er et dugnadsdrevet skitrekk som med litt tilrettelegging og midler kan forbedre sitt tilbud. Midlene vil gå til å kjøpe inn rails og bygge hinderløyper slik at bakken blir mer attraktiv – og dermed vil fremstå som et topp lavterskeltilbud.

Les mer

Skånland stall og rideklubb

Prosjekt:Skånland stall og rideklubb - lysanlegg

Beløp:50 000

Beskrivelse og begrunnelse

Dette er en liten rideklubb som tilbyr et bredt spekter av tilbud til unge, voksne, handikappede og folk med forskjellige utfordringer både fysisk og psykisk. De samarbeider i tillegg med en rusrehabiliteringsklinikk og et asylmottak. Samtidig har de satsende ryttere som trener aktivt. Midlene går til å oppgradere anlegget med bedre belysning slik at  kapasiteten kan økes og sesongen forlenges.

Les mer

Steinan skitrekk

Prosjekt:Steinan skitrekk / Othilienborg IL - utstyr

Beløp:25 000

Beskrivelse og begrunnelse

Steinan skitrekk er et privateid skitrekk med en heis og en bakke på vel 280 meter. I 2014 ble skitrekkets klubbhus/utstyrsrom utsatt for brann og alt av ski og utstyr gikk tapt. Bakken har vært en samlingsplass og tumleområde vinterstid i en årrekke, og klubben mottar nå midler til å kjøpe inn utstyr til utlån slik at alle som vil skal få muligheten til å stå på ski.

Les mer

Grua ungdoms og idrettslag

Prosjekt:Grua – ny brakke

Beløp:100 000

Beskrivelse og begrunnelse

Grua slalåmbakke driftes av frivillige og det er stor dugnadsinnsats for å holde anlegget åpent. Bakken er det eneste vintertilbudet på Grua. Dagens brakke er gammel og råtten, så Grua mottar midler til ny brakke der foreldre og barn kan oppholde seg. Veldig kjærkomne midler for et lite miljø.

Les mer

Sunnaasstiftelsen

Prosjekt:Camp Spinal – aktivitetsleire for rullestolbrukere

Beløp:250 000

Beskrivelse og begrunnelse

For mange er det en psykisk påkjenning å få nedsatt funksjonsevne. Camp Spinal arrangerer årlige aktivitetsleire for barn og voksne med ryggmargsskade som sitter i rullestol, der deltakerne bor og trener sammen med toppidrettsutøvere. Målet er mer aktivitet, økt selvstendighet og mestringsfølelse og større sosiale nettverk.

Les mer

Sjukt Sprek

Prosjekt:Turer i naturen for unge kreftoverlevende

Beløp:100 000

Beskrivelse og begrunnelse

Sjukt Sprek er et spesialtilpasset treningstilbud som hjelper unge kreftoverlevende tilbake i fysisk form. Høydepunktet for medlemmene har vært en årlig tur til steder som Besseggen, Rondane og Galdhøpiggen. For å kunne fortsette med dette er de helt avhengige av økonomisk støtte.

Les mer

Hakadal IL

Prosjekt:Alpin-SFO for barneskoleelever

Beløp:150 000

Beskrivelse og begrunnelse

Støtten gjør det mulig å starte opp Alpin-SFO to ganger i uken fra januar 2017. Elever kjøres med buss fra skolen rett ut til Varingskollen alpinbakke i Akershus, der de får skiinstruksjon og deltar i skilek. I første omgang vil Hakadal IL kunne tilby 40-50 plasser for elever i andre- til fjerdeklasse.

Les mer